Dibuix Mural de Joan Cardells · 1996

Dibuix Mural de Joan Cardells · 1996

Realiza para Joan Cardells "Dibuix Mural" para el Polideportivo Universitario. Valencia. Universitat de València.