3 Corpóreos de buzos · 2005

3 Corpóreos de buzos · 2005

Realización de tres corpóreos para discoteca INDIANA, Valencia.